відеоархів

Останні відео

Видання ICO


Публікації Л.Д. Кучми

Версія для друку
11.10.2010

Фахівці про книгу Леоніда Кучми "Зламане десятиліття"

У своїй новій книжці Леонід Кучма застерігає державників і політиків від імовірних помилок

За умов нинішньої глобальної кризи поява серйозного дослідження розглядається як важлива подія. Тим паче, що його автором є другий президент, людина, на долю якої випало чимало випробувань і якій під час свого президентства доводилося серйозно займатися саме економічними проблемами. Автор робить спробу підбити підсумки економічного розвитку України протягом 2000-2009 років, окреслити шляхи подолання кризи і забезпечення сталого розвитку вітчизняного суспільства на найближчу перспективу.

Аналізуючи динаміку розвитку країни у передкризовий, а потім і кризовий період, він бере на себе сміливість назвати причини, що призвели до критичного ослаблення нашої економіки. Серед головних - зміна "помаранчевою" владою з початку 2005 р. економічного курсу та посилення політичного тиску на економіку, що призвело до істотного зниження активності підприємств, передусім у базових галузях на сході та півдні країни. Через це економічні реформи були фактично призупинені, а політика приватизації, за словами автора, була "потоплена в політичній демагогії й боротьбі".

Серйозним чинником ослаблення вітчизняної економіки стала руйнація колишнім керівництвом держави газових домовленостей із Росією та розпалювання газових конфліктів, зазначається в книжці. Це мало своїм наслідком не лише різке зростання ціни на газ, а й зумовило активізацію проектів будівництва в обхід України північного, південного і транскавказького газотранспортних коридорів. А недолуга регуляторна політика призвела до того, що наша країна потрапила не лише в експортну, а й імпортну залежність.

Загрозливу ситуацію в Україні Л. Кучма пов'язує зі зниженням якості політичного та економічного управління державою, очевидною недовірою до влади і великого бізнесу з боку підприємців та пересічних громадян. Запізнення з антикризовими заходами спричинили великі втрати для економіки, держави та всіх громадян.

Загалом зміна динаміки після Майдану за всіма напрямами і показниками економічної діяльності призвела до того, що останнє десятиліття, за образним твердженням автора, було "зламане навпіл". Звідси - і назва книжки.

Автор нагадує нинішнім політикам, що через гостру політичну боротьбу наша країна в минулому не лише неодноразово приходила в занепад, а й навіть втрачала власну незалежність і територіальну цілісність. І хоча Україна сьогодні вже "пройшла через свою частину історичної дороги і відбулася як незалежна держава", не варто ігнорувати наявні загрози українській незалежності, які продукує передусім внутрішньополітичне середовище.

У книжці аналізуються пріоритети зовнішньої політики, виділяються при цьому окремі проблемні моменти, що перебувають у полі зору політичних еліт. До них автор зараховує політику багатовекторності, відносини зі США, Російською Федерацією та Євросоюзом, яка давала можливість "підтримувати дружні, взаємовигідні відносини з Росією і не сваритися із Заходом".

Він доводить, що через одновекторну політику попередньої влади міжнародне становище України виявилося найслабшим за всі роки незалежності, і зазначає, що нинішнє керівництво держави повертається до багатовекторного зовнішньополітичного курсу, принаймні чітко декларує, що Україна має бути присутньою всюди, де є її інтереси і де можна отримати максимум користі.

Аналізуючи зовнішню політику "помаранчевого періоду", автор дорікає своїм наступникам за втрату ініціативи в діалозі зі Сполученими Штатами, вважає, що такі питання як спрощення візового режиму, полегшення доступу українських компаній на американський ринок, повне виконання американцями своїх зобов'язань, пов'язаних із ліквідацією ракетного палива і компенсацією за закриття Чорнобильської АЕС, залишалися поза їхньою увагою.

Приділяючи багато уваги українсько-російським відносинам, Л. Кучма досить критично оцінює як нинішній стан, так і перспективи відносин між Україною і Росією, які, на його думку, "стають все більш прагматичними і навіть жорсткими". За його словами, в України немає альтернативи рівноправному стратегічному партнерству згідно з Великим договором від 1997 р. Тому він радить російському політикуму засвоїти: хоч би хто був президентом України, він передовсім відстоюватиме державні і національні інтереси України. Водночас українській владі важливо усвідомити, що нашій країні потрібна дружня і стабільна Росія, а також великий євразійський ринок, не менш привабливий, аніж поділені ринки Заходу.

Торкаючись різних аспектів зовнішньої політики України, автор схиляється до того, що нова зовнішня політика України має бути багатовекторною, ініціативною та активною. Головне в ній - відстоювати національні інтереси, але не через конфронтацію, не за рахунок інших, а на основі розвитку рівноправних і взаємовигідних відносин з різними державами.

Переконаний, що при виробленні та реалізації такого курсу висновки і рекомендації, які містяться у книжці "Зламане десятиліття", будуть надзвичайно корисними.a

Анатолій ЗЛЕНКО,
екс-міністр закордонних справ України

"Урядовий кур`єр" , 7.10

Сломанное десятилетие или потерянная пятилетка?

Валерий МАЗУР,
член-корреспондент
НАНУ

Пару месяцев назад, когда в центре внимания СМИ были главным образом перипетии Чемпионата мира по футболу, прошла презентация новой книги Леонида Даниловича Кучмы «Сломанное десятилетие».

Масштаб и глубина проблем развития нашей страны, затронутых ее вторым президентом в этой книге, настолько серьезны, что их обсуждение, проведенное во время презентации в сравнительно узком кругу нынешних и отставных руководителей державы, явно не отвечает значимости темы. Ведь речь идет о принятии реализованных или нет, но однозначно стратегических для страны решений, исполнение либо не исполнение которых отразилось на жизни каждого украинца и еще долго будет влиять на нас. Поэтому представляется целесообразным и даже необходимым развернуть в прессе широкую полемику вокруг поставленных Л. Д. Кучмой вопросов.

Высказываемые далее автором статьи мысли и соображения, конечно, в определенной степени субъективны. Излагаемая точка зрения опирается на многолетний опыт работы в правительственных структурах и непосредственного участия в событиях, происходивших прежде всего в нашей промышленности после выхода Украины из состава СССР. Именно поэтому главное внимание будет сосредоточено на промышленности в целом и ее базовых отраслях, преимущественно горно-металлургическом комплексе (ГМК).

Нельзя уверенно смотреть в будущее, не оглянувшись в прошлое. Известно также, что одна из важнейших задач госструктур любой страны — постоянный мониторинг состояния и развития ее экономики. При этом на основе всестороннего анализа последствий политики, проводимой властью, должны определяться программа дальнейших действий и прогнозироваться их результаты. Иными словами, не построишь перспективу, не изучив и не оценив ошибок предыдущего этапа, не сделав выводов относительно неэффективного курса, ошибочных стратегических и тактических действий власти.

Исходя из такой предпосылки, имеем все основания утверждать, что «Сломанное десятилетие» — глубокое исследование, цель которого вовсе не в очернении деятельности президентско-правительственной команды Ющенко—Тимошенко и ее результатов, а в поиске и обосновании наиболее оптимальных путей выхода экономики Украины из состояния стагнации, в котором она оказалась. Аналитика подана в доступной для читателя форме. Экономические расчеты, факты и их осмысление, рекомендации заслуживают пристального внимания и изучения как субъектами украинского политикума, так широким кругом общественности.

Проанализируем основные положения.

Десять шагов до обвала

Трудно не согласиться с утверждением автора «Сломанного десятилетия», что падение экономики Украины после подъема 2004 г. было закономерным следствием проводившейся в соответствующий период политики, а мировой кризис стал лишь толчком и катализатором обвала. Леонид Данилович четко формулирует десять проблем, которые послужили основными причинами падения и требуют неотложного решения. Из этих десяти провальных решений наибольший негативный эффект в экономике вызвали, как представляется, следующие: разрушение после 2004-го газовых договоренностей и разжигание «газовых конфликтов» с Россией; агрессивная импортная политика, сделавшая нашу экономику импортозависимой; раскручивание инфляции и девальвации гривни; возрастание долговой зависимости государства, в результате чего за пять последних лет внешний долг увеличился вчетверо.

Названные, а также другие из очерченных Л. Д. Кучмой причин имеют не только чисто экономический характер. Достаточно четко прослеживается (в том числе между строк) политическая подоплека действий той власти. Например, поиск любых поводов для нагнетания враждебного отношения к России, непрестанные попытки привить его народу Украины. В то же время нужно заметить, что за рамками проведенного анализа осталась такая чрезвычайно важная проблема, как потеря объектами промышленности управляемости со стороны государства, властных структур. Это особенно сильно проявилось в металлургии.

Потеря управляемости

Корпоративная революция в металлургической отрасли стала главным фактором, обусловившим характер и принципы развития ГМК в последние 10 лет. При том что одним из основных упущений власти в период «сломанного десятилетия» была потеря государством возможности управлять крупными горнорудными, металлургическими и химическими комбинатами, промышленностью в целом.

Десять лет назад, несмотря на приватизацию предприятий, работа ГМК в достаточной мере координировалась Министерством промышленности, а позднее — Минпромполитики. В рамках отрасли составлялись балансы производства и поставок на отечественные заводы железорудного сырья, угля и кокса, ферросплавов, известняка, что обеспечивало их стабильную работу. Объемы экспорта металлопродукции регулировались в интересах государства, под определенным его патронатом и контролем решались вопросы реконструкции и модернизации предприятий. Была прекращена порочная практика закупок оборудования за счет кредитов, взятых под гарантии правительства. И так далее... В подтверждение сказанного приведу пример: в наиболее трудный для металлургов период на «Криворожстали» были введены в эксплуатацию два новых мелкосортных прокатных стана, которые сегодня изготовляют основную экспортную продукцию комбината.

Реверс власти

Переход прав собственности на стратегические предприятия в частные руки сопровождался выходом из-под государственного управления не только горнорудных и металлургических гигантов, но и предприятий среднего звена, а там и отрасли в целом. В книге об этом прямо не говорится, но надо признать: в экономике создалась абсурдная ситуация — реверс власти, когда уже не государство руководит, направляет деятельность отрасли в соответствующем направлении исходя исключительно из национальных интересов, а наоборот — собственники предприятий ГМК готовят государственные решения и обеспечивают их принятие в собственных корпоративных целях, не всегда совпадающих с государственными.

Следствием такой политики стало почти катастрофическое ухудшение конкурентного положения предприятий ГМК страны уже с начала мирового экономического кризиса. Необходимо, чтобы государство вернуло себе властные функции в управлении промышленностью, а не становилось марионеткой большого бизнеса.

Кто идет на смену?

На протяжении «сломанного десятилетия» происходила деградация (как профессиональная, так и морально-этическая) работников высших эшелонов власти, руководства отраслями и предприятиями. Остановлен ли этот процесс? Вопрос остается открытым.

Уходят поколения «красных директоров» предприятий, высокообразованных инженерно-технических специалистов, рабочих высокой квалификации. А равноценной замены нет, и ее фактически не готовят. Работая в Минпромышленности 15 лет назад, автор этой статьи назначал на должности директоров предприятий исключительно профессионалов высокого класса и лишь с такими подписывал трудовые контракты. Многие из них в дальнейшем стали Героями Украины. Не хочу никого обидеть, но вынужден утверждать: сегодня самые ответственные государственные и руководящие должности нередко занимают персоны, не имеющие для такой работы ни необходимой квалификации и опыта, ни надлежащего интеллектуального и морально-этического уровня. Все это может привести к «слому» очередного десятилетия.

Такое положение автоматически отразилось на финансовой стабильности государства. Очевидно, что нынешнее правительство должно выправить ситуацию.

Частные кредиты под правительственные гарантии

Коснемся еще одного вопроса, тесно связанного с одной из названных Л. Д. Кучмой десяти причин обвала. Стоит обратить внимание не только на рост внешнего долга государства, но и на повышенную активность некоторых госструктур, направленную на получение кредитов под правительственные гарантии. Представители нового поколения должностных лиц и руководителей предприятий и ведомств то ли забыли, то ли и не знали про ту напасть середины 90-х, когда внешние кредиты, набранные под гарантии правительства, пришлось гасить государству, поскольку организации и предприятия были не в состоянии рассчитаться.

Эти старые «грабли» некоторые ловкачи теперь снова положили на дороге. Но угрожающее для державы отличие нынешнего периода от тогдашнего состоит в том, что сейчас речь идет о таких кредитах не на десятки, а на сотни миллионов долларов.

У многих экспертов возникает вопрос: вообще есть ли повод радоваться, когда нам дают кредиты и мы планируем вернуть взятые в долг деньги? Что же касается предоставления правительством гарантий под кредитование «перспективных проектов», то предшествующий сугубо негативный опыт диктует однозначный ответ: реализация любых новых и якобы «крайне необходимых» для развития страны «нью-васюков» целесообразна лишь при кредитовании их под имущественные гарантии физических или юридических лиц, которые родили эти проекты, а теперь активно обосновывают, лоббируют и проталкивают их. Как правило, эти бизнесмены, компании, корпорации — отнюдь не из бедных.

И не нужно даже рассматривать предложения относительно принятия на себя государством каких бы то ни было обязательств о предоставлении помощи предприятиям путем реструктуризации кредитных долгов по ранее заключенным договорам. Собственники промышленных активов должны отвечать за свои долги самостоятельно, не перекладывая их (и ответственность за них) на население страны, не стараясь еще раз «раскрутить» государство на деньги. Население, держава не обязаны «поддерживать» (читай: финансировать) владельцев промышленных гигантов. Но в «сломанное десятилетие» такое происходило.

Наверное, нерационально за счет сокращения социальных и прочих расходов обеспечивать многомиллиардную «поддержку» далеко не бедных корпораций, финансово-промышленных групп. Ведь даже в 2009 г. — на фоне мирового экономического кризиса — украинские корпорации ГМК, например, получили, по ориентировочным экспертным оценкам, примерно 1,5 млрд. долл. чистой прибыли. Стоимость предприятий этой отрасли почти не снижается, что свидетельствует об их прибыльности и инвестиционной привлекательности.

«Игра в наперстки» продолжается

На первых страницах «Сломанного десятилетия» автор немало внимания уделяет анализу процесса приватизации в стране. Это верный акцент: приватизация была и еще остается ключевым, стратегическим элементом развития не только экономики, но и государственного строя в целом. Для выбора и обоснования ее основополагающих принципов и реализации разработанной программы, подчеркивается в книге, в период с 1993-го по 2004 г. затрачены огромные усилия.

Все сказанное отвечает действительности. Поэтому Л. Д. Кучма с болью воспринял и теперь с обеспокоенностью рассматривает навязываемую государству определенными кругами политику реприватизации. Особое возмущение вызывают у него отсутствие системы, критериев, принципов реприватизации, шоковая форма ее проведения с элементами шантажа, запугивания собственников объектов, подвергаемых этой процедуре, оказание давления на суды. Реприватизационными мероприятиями, по мнению Леонида Даниловича, предыдущая власть нанесла огромный ущерб имиджу нашей державы. И с этим нельзя не согласиться.

Продолжая эту тему, автор книги эмоционально и образно пишет о возникновении и распространении у нас рейдерства, осуществляемого через суды, правоохранительные органы, путем физического захвата предприятий, с использованием шантажа их руководителей и акционеров, провокаций. Он, как и большинство общества, считает недопустимым использование какого бы то ни было админресурса в этих бесчестных целях и призывает действующее правительство исключить риски реприватизации и применить жесткие меры против рейдеров. Посмотрим, какой отклик последует на этот призыв.

Невзирая на неоднократные высказывания нынешней власти — в лице президента Януковича и премьер-министра Азарова — о развертывании решительной борьбы против идеологии реприватизации, рейдерства, с этой раскрученной «чумой» будет трудно покончить. Поскольку некоторые народные депутаты открыто, вслух провозглашают необходимость пересмотра приватизационных решений даже более чем 15-летней давности (а государственные должностные лица высшего ранга говорят о том же непублично), используют в СБУ, прокуратуре, судах свой административный ресурс в пользу рейдеров.

Рейдерские действия маскируются, совершенствуются. Подчас добросовестных приобретателей имущества называют рейдерами, а фактические рейдеры выставляют себя защитниками государственных интересов. Нередко в таких ролях выступают граждане других стран, которые именуют себя «потенциальными покупателями», «потенциальными инвесторами». К такому выводу нетрудно прийти, проанализировав, например, запросы народных депутатов к властным структурам. Значительная доля таких запросов имеет явно выраженную рейдерскую нацеленность. То есть «игра в наперстки» продолжается. Прав Л. Д. Кучма: право собственности и сегодня остается незащищенным.

В чьих руках стратегические предприятия?

Завершая рассмотрение позиции автора книги относительно приватизации и реприватизации, необходимо затронуть и такой вопрос: какие компании и каких инвесторов следует считать отечественными, а каких — иностранными? Обеспокоенность Л. Д. Кучмы понятна — он хотел бы, чтобы предприятия, имеющие стратегическое значение, не переходили в собственность иностранных инвесторов. Леонид Данилович, к примеру, разделяет мнение объединения «Укрметаллургпром» о том, что продажа пакета 50% + 2 акции украинской компании «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) группе российских компаний продолжает процесс, в ходе которого мы теряем металлургию как национальную отрасль. Наши правительственные структуры этот процесс никак не контролировали и тем более не влияли на него. Это еще одно подтверждение факта потери управляемости отраслью.

Для обоснования такого вывода приведем почти трагический пример из сферы цветной металлургии. Трагедия, на мой взгляд, в том, что наше государство из-за собственной неосмотрительной политики лишилось отечественной алюминиевой промышленности, а именно Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК) и Николаевского глиноземного завода (НГЗ). Напомним читателям, что ЗАлК в СССР был уникальным суперзаводом с высочайшим научно-техническим потенциалом; тут отрабатывались и внедрялись в производство самые современные технические решения. В феврале 2001 г. Фонд госимущества (ФГИУ) продал 68,01% акций ЗАлК российской компании при условии, что она обязуется погасить кредит на сумму 76,45 млн. долл. США, который ЗАлК в свое время взял под гарантии правительства на закупку фольгопрокатного оборудования у итальянской фирмы «Фата».

А далее — как всегда. Поскольку ЗАлК не нужен российскому инвестору (это конкурент для его мощных алюминиевых комбинатов), реализуется примитивная программа уничтожения предприятия. Оно выплавляет всего 25 тыс. т первичного алюминия в год при мощности 100 тыс. т. Кадровый потенциал завода потерян. Производство алюминиевой фольги не организовали. Импортное оборудование лежит мертвим грузом на складах, а частично ржавеет под открытым небом; его стоимость, по оценкам экспертов, упала до 20 млн. долл. Долг перед «Фатой» инвестор гасить не собирается, так как с помощью наших же чиновников и судов открестился от взятых обязательств. А гарантии правительства за взятый кредит остаются. Кто же должен отдавать итальянцам без малого 80 млн. долл.? Не кто иной, как мы с вами.

А наивысшим проявлением цинизма можно назвать требование инвестора, чтобы ЗАлК обеспечивали электроэнергией по сниженным льготным тарифам — ибо компания не может получать прибыль от этого предприятия в его нынешнем состоянии.

Еще худший для страны сценарий разыграли с НГЗ. Этот завод «держал на веревочке» почти всю алюминиевую промышленность РФ, поставляя ей сырье. Он всегда был высокоприбыльным. А отдали его россиянам под обязательство, что инвестор построит где-то на нашей территории новый современный завод по производству алюминия. Где тот новый завод? Нет его. И не будет. Инвестиционные обязательства проигнорированы. Почему власть не возвращает «промышленный бриллиант» в собственность государства? Вот в чем вопрос.

Еще более позорная ситуация, похоже, создалась в титановой отрасли. У 2004 г. ЗАО «Крымский ТИТАН» получило в аренду два действительно стратегических горно-обогатительных комбината (ГОК) — Иршанский и Вольногорский, продукция которых — не только титановое сырье, но и металлы, необходимые для производства ядерного топлива. Для чего (если исходить из государственных интересов) было отдавать в аренду прибыльные предприятия? Вопрос риторический. Пять лет прошло. Срок договоров истек. Но ЗАО «Крымский ТИТАН» не только не возвращает ГОК государству, но даже прекратил вносить арендную плату за их использование. А зачем, коли власть потакает неплательщику? В обоснование таких действий «Крымский ТИТАН» выдвигает аргумент, дескать, эти ГОК находятся у него «на ответственном хранении». Думается, этот фортель с госимуществом стратегического значения заслуживает Книги рекордов Гиннесса.

Сейчас вроде бы создали вертикально-интегрированную компанию «Титан Украины». Какую выгоду от этого получит государство — посмотрим. А пока пожелаем ей успехов. Будем надеяться, «Титан Украины» не причинит державе такого ущерба, как учрежденная в свое время аналогичная структура «Укрполиметаллы», которая в течение многих лет весьма успешно высасывала соки из вышеназванных ГОК. «Укрполиметаллы» ликвидировали, но тяга к построению подобных «перспективных» схем остается. Найти обоснование для таких мер — не проблема.

Без непопулярных решений не обойтись

По поводу опасений Л. Д. Кучмы относительно поглощения отечественных предприятий иностранными инвесторами можно заметить вот что. Учитывая глобализационные процессы в мире, фактор одинаковых адресов актива и регистрации его собственника будет неуклонно утрачивать свое значение в будущем. То есть хотим мы того или нет, а основные отрасли промышленности во всех странах становятся транснациональными. Главное, чтобы наши промышленные активы поступили к сильным компаниям, имеющим реальные финансовые возможности для инвестиций в модернизацию и развитие мощностей. По большому счету, неважно, откуда эти инвесторы — из России, Китая, США или иных стран. Но украинская власть должна тщательно выявлять их намерения и внимательно следить за реальными действиями в плане выполнения обязательств. Только при таком условии удастся исключить ситуации, подобные сложившейся в алюминиевой промышленности.

Требуя определенных преференций, ЗАлК и другие предприятия обосновывают свое давление на правительство «необходимостью сохранения» профессионального состава, количества рабочих мест и уровня заработной платы работников. Это в самом деле проблемные вопросы, так как сокращение численности работающих, переориентация их на другие отрасли требуют значительных финансовых затрат со стороны государства.

Но пути их решения надо искать в других направлениях, нежели удержание на предприятиях — за счет искусственного снижения платы за электроэнергию — численности работников, которая непомерно завышена и не отвечает требованиям сохранения конкурентоспособности. Например, вследствие устарелости оборудования и низкого технологического уровня производства на отечественных предприятиях металлургической отрасли на изготовление тонны стали затрачивается 52,8 человеко-часа, тогда как в РФ — 38,1, а в Германии — 16,8. Значит, штаты на большинстве наших предприятий нужно существенно сократить.

Иного пути нашей промышленности к выживанию нет. И такие непопулярные в обществе решения придется реализовывать нынешнему правительству, поскольку в годы «сломанного десятилетия» они были в значительной степени «законсервированы». Для осуществления этого необходимы глубокие экономические расчеты, оценка различных подходов во времени, прогнозирование финансовых возможностей государства — и политическая воля руководства страны. Дальнейшее промедление с проведением реформ недопустимо. Это однозначно вытекает из содержания рассматриваемой книги.

Очень интересные анализ и мысли представлены и в других главах книги. Комментировать и оценивать их все нет возможности ввиду ограниченного объема статьи. Но несколько отдельных реплик все же необходимы.

В разделе «Автопром: разгон и торможение» Л. Д. Кучма подчеркивает, что применение одинаковых механизмов стимулирования ко всем субъектам автомобильного рынка оказалось вредным для отрасли в целом. Такой вывод можно сделать и относительно мер поддержки, которые практиковались предыдущим правительством последнее время в металлургической отрасли.

У многих экспертов возник ряд закономерных вопросов.

Зачем было предоставлять государственные преференции компаниям, которые выступают как монополисты на мировых рынках и остаются прибыльными даже в условиях мирового экономического кризиса?

Зачем «удерживать на плаву» за счет господдержки предприятия, которые располагаются в курортных зонах на берегу Черного моря, загрязняя там окружающую среду? Они не влияют существенно на работу промышленного комплекса; их надо как можно скорее ликвидировать. Именно такое решения будет на благо Украине. Скорее всего, подобного мнения придерживается и Леонид Данилович.

Что касается непосредственно развития автопрома, то наибольшей ошибкой, видимо, следует признать выбор в качестве инвестора для АвтоЗАЗа корейского концерна Daewoo и развитие схемы крупноузловой сборки дешевых малолитражек.

На завод «Шкода» в Чехии инвестором пришел немецкий концерн «Фольксваген» — в результате автомобили «Шкода» разных модификаций экспортируются во многие страны, включая Украину. Мы также имели предложения от «Фольксвагена», «Фиата» и некоторых американских автомобильных концернов. Но почему-то отдали предпочтение чуть ли не наихудшему из вариантов. Правда, этот выбор был сделан еще до «сломанного десятилетия». Но его негативное влияние на дальнейшее развитие хозяйства мы ощущаем и сегодня. Исправить ситуацию очень трудно.

Приведенные выше примеры свидетельствуют, что шлейф «сломанного десятилетия», по терминологии Л. Д. Кучмы, тянется и ныне, причиняя нам значительные убытки и удивляя весь цивилизованный мир.

На взгляд автора данной статьи, в книге уделено недостаточно внимания одному из важнейших вопросов, а именно энергосбережению в промышленности. Да и не все расставленные акценты воспринимаются однозначно. Тот факт, что доля черной металлургии в промышленном производстве у нас возросла с 23% в 1990—1991 гг. до 25% в 2008-м, слабо свидетельствует о недостаточности мер по энергосбережению в промышленности. Такая динамика связана с тем, что падение металлургии за годы независимости было значительно меньшим по сравнению с другими отраслями (машино-, самолето-, судостроение и пр.).

Но потенциал энергосбережения только в металлургии на ближайшую перспективу составляет 20—25%, а на более далекую — 30%. И этими возможностями нужно воспользоваться. Это действительно «залог выживания», как говорит Л. Д. Кучма.

Нет сомнений: «Сломанное десятилетие» — очень полезная книга. Это книга, которая заставляет думать.

  Еженедельник 2000, №40 (528) 8 - 14 октября 2010 г.

Повернутися назад до розділу