відеоархів

Останні відео

Видання ICO


Комунікації

Версія для друку
03.07.2012

Лист Голові Верховної Ради України Литвину В.М. з пропозиціями щодо підтримки розвитку в Україні органічного виробництва.

Голові
Верховної Ради України
ЛИТВИНУ В.М.

Шановний Володимире Михайловичу!

Наприкінці травня поточного року Президентським фондом Леоніда Кучми «Україна» за підтримки Полтавської обласної державної адміністрації було проведено науково-практичну конференцію на тему: «Природне землеробство України – шлях до здоров'я і добробуту нації» на базі Полтавської аграрної академії та агрофірми «Агроекологія».

Зазначена конференція стала підсумком організованого Фондом «Україна» однойменного конкурсу на кращу наукову роботу, у якому взяли участь 124 студенти і 80 науковців із 40 вузів країни. Основною метою цього неординарного заходу було привернення уваги громадськості до проблем природного землеробства, формування екологічної культури, поліпшення здоров’я людей крізь призму виробництва і споживання екологічно чистих продуктів, а також залучення до цієї суспільно значущої справи студентства, науковців і практиків.

На конференції відзначалось, що Україна дуже відстає у розвитку сертифікованого виробництва екологічної продукції. Так, частка посівів, зайнятих органічним виробництвом, становить всього 0,7%, тоді як в Австралії – 24,3%, в Аргентині – 15,4%. Це означає, що Україна має значні можливості для широкомасштабного розгортання органічного виробництва. Так, на ринку Євросоюзу частка екологічної продукції становить всього 2%, з яких половина імпортується. В Україні ж частка екологічної продукції становить всього 0,1%.

Водночас у Полтавській області накопичено багатий досвід у цій справі. Тут функціонує підприємство «Агроекологія», яке десятки років виробляє сільськогосподарську продукцію без застосування хімії. Фундатором цього підприємства та агроекологічного виробництва на Полтавщині і в Україні загалом є Антонець С.С. Він - перший, і поки що єдиний у нашій державі Герой Соціалістичної Праці і Герой України саме за видатні досягнення у цій справі.

За підсумками вищезгаданої конференції було узагальнено основні пропозиції щодо прискорення розвитку органічного виробництва в Україні та нарощування експорту екологічної продукції. Суть їх полягає в наступному:

1. Створення на території землеволодінь Михайліківської, Куйбишевської та Ставківської сільських рад та землекористування приватного підприємства (ПП) «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області першого в Україні Національного парку (заповідника) екологічного поселення та органічного виробництва. Це можна зробити відповідним Указом Президента України.

2. Поширення на цей парк (заповідник) дії Закону України «Про природно-заповідний фонд України» шляхом внесення до нього необхідних змін і доповнень.

3. Створення на базі ПП «Агроекологія» першого Національного науково-агротехнологічного парку. Це теж можна зробити на підставі Указу Президента України.

4. Поширення на цей парк дії Закону України «Про наукові парки» шляхом внесення до нього необхідних змін і доповнень.

5. Запровадження в Україні системи механізмів нормативно-правового регулювання оптимальних структурних пропорцій ефективного ведення сільського господарства, зокрема щодо: а) поєднання основних галузей виробництва, насамперед рослинництва і тваринництва; б) оптимізації сівозмін і чергування посіву основних культур; в) збалансованого внесення органічних, хімічних та біологічних добрив і засобів захисту рослин тощо. Така система механізмів може бути передбачена в проекті Закону «Про сільське господарство в Україні» і поширена насамперед на агрохолдинги та великі сільськогосподарські підприємства.

6. Створення в Україні інноваційного фонду державної підтримки розвитку органічного виробництва, джерелом якого можуть стати фінансові санкції за порушення екологічно-оптимальних пропорцій господарювання на землі, а його кошти зможуть використовуватись для державної підтримки екологічної конверсії сільськогосподарських підприємств, селянських та фермерських господарств. Положення про цей фонд теж можуть бути передбачені в Законі України «Про сільське господарство».

Зважаючи на актуальність порушених проблем, а також наявний світовий досвід їх розв’язання, просимо, шановний Володимире Михайловичу, підтримати зазначені пропозиції та доручити підготувати проекти відповідних нормативно-правових актів.

З повагою Л.КУЧМА

Повернутися назад до розділу