відеоархів

Останні відео

Видання ICO


Комунікації

Версія для друку
19.06.2013

Лист-подяка ректорам ВУЗів за сприяння участі студентів у конкурсі на тему: "Україна ХХІ століття: цивілізаційний вибір"

Назва ВУЗу

ПІБ ректора

1

Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля

Холод Борис Іванович

2

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Поляков Микола Вікторович

3

Дніпропетровська державна фінансова академія

Редіна Наталія Іванівна

4

Полтавська державна аграрна академія

Аранчій Валентина Іванівна

5

Національний університет "Острозька академія"

Пасічник Ігор Демидович

6

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Кривцов Володимир Станіславович

7

Харківський національний університет внутрішніх справ

Гусаров Сергій Миколайович

8

Київський національний торговельно-економічний університет

Мазаракі Анатолій Антонович

9

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

Астахова Катерина Вікторівна

10

Національний авіаційний університет

Кулик Микола Сергійович

11

Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого"

Тацій Василь Якович

12

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Товажнянський Леонід Леонідович

13

Луцький національний технічний університет

Божидарнік Віктор Володимирович

14

Київський університет управління та підприємництва

Ткаченко Володимир Володимирович

15

Дніпропетровський державний аграрний університет

Кобець Анатолій Степанович

16

Харківський національний економічний університет

Пономаренко Володимир Степанович

17

Миколаївський національний аграрний університет

Шебанін В´ячеслав Сергійович

18

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

Клименко Леонід Павлович

19

Буковинський державний фінансово-економічний університет

Прядко Володимир Васильович

20

Донецький державний університет управління

Поважний Олександр Станіславович

21

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Павленко Анатолій Федорович

22

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Багров Микола Васильович

23

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Покрещук Олександр Олексійович

24

Кримський інженерно-педагогічний університет

Якубов Февзі Якубович

25

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Вакарчук Іван Олександрович

26

Міжнародний гуманітарний університет

Крижановський Анатолій Федорович

27

Національний гірничий університет

Півняк Геннадій Григорович

28

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Згуровський Михайло Захарович

29

Національний університет "Одеська юридична академія"

Завальнюк Володимир Васильович

30

Ужгородський національний університет

Ващук Федір Григорійович

31

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

Кузьмінський Анатолій Іванович

32

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Мельничук Степан Васильович

33

Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

Погріщук Борис Васильович

34

Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова

Коваль Ігор Миколайович

35

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Большаков Володимир Іванович

36

Тернопільський національний економічний університет

Крисоватий Андрій Ігоревич

37

Харківська національна академія міського господарства

Бабаєв Володимир Миколайович

38

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

Прокопенко Іван Федорович

39

Донецький національний університет

Гринюк Роман Федорович

40

Європейський університет

Тимошенко Іван Іванович

41

Київський університет права НАН України

Бошицький Юрій Ладиславович

42

Криворізький національний університет

Ступнік Микола Іванович

43

Кримський гуманітарний університет

Глузман Олександр Володимирович

44

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

Вознюк Микола Андрійович

45

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя

Ясній Петро Володимирович

46

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

Тридід Олександр Миколайович

47

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Бакіров Віль Савбанович

48

Чернігівський державний інститут економіки і управління

Каленюк Ірина Сергіївна

49

Чернігівський державний технологічний університет

Шкарлет Сергій Миколайович

50

Академія митної служби України

Корх Олександр Миколайович

51

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Андрущенко Віктор Петрович

52

Одеський національний політехнічний університет

Оборський Геннадій Олександрович

53

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника

Цепенда Ігор Євгенович

54

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Коцан Ігор Ярославович

55

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

Голубенко Олександр Леонідович

56

Херсонський національний технічний університет

Бардачов Юрій Миколайович

57

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Антошкіна Лідія Іванівна

58

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Алфьоров Сергій Миколайович

59

Канівський еколого-інформаційно-технологічний коледж

Жівотова Тетяна Павлівна

60

Карпатський університет ім. Августина Волошина

архімандрит Віктор (Бедь)

61

Київський національний університет будівництва і архітектури

Куліков Петро Мусійович

62

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка

Семенюк Олег Анатолійович

63

Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. ак. Степана Демянчука

Дем'янчук Анатолій Степанович

64

Національний університет "Львівська політехніка"

Бобало Юрій Ярославович

65

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

Воробієнко Петро Петрович

66

Подільський державний аграрно-технічний університет

Бахмат Микола Іванович

67

Політико-правовий коледж "АЛСКО"

Оніщенко Наталія Миколаївна

68

Сумський державний університет

Васильєв Анатолій Васильович

69

Українська державна академія залізничного транспорту

Данько Микола Іванович

70

Університет економіки та права "КРОК"

Лаптєв Сергій Михайлович

71

Херсонський економічно-правовий інститут

Покотилова Валентина Іванівна

72

Ягеллонський університет м. Кракова

Войцех Новак

73

Таврійський державний агротехнологічний університет

Кюрчев Володимир Миколайович

74

Одеська національна морська академія

Міюсов Михайло Валентинович

75

Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського

Шубін Олександр Олександрович

76

Київський національний університет технологій та дизайну

Грищенко Іван Михайлович

77

Кримський інститут економіки та господарського права

Аблятипов Айдер Серверович

78

Національна металургійна академія України

Величко Олександр Григорович

79

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

Тіщенко Леонід Миколайович

80

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

Береза Борис Петрович

81

Житомирський національний агроекологічний університет

Микитюк Валерій Мар'янович

82

Запорізький національний університет

Фролов Микола Олександрович

83

Національний університет водного господарства та природокористування

Корецький Микола Христофорович

84

Інститут підприємництва «Стратегія»

Ядранський Дмитро Миколайович

85

Рівненський державний гуманітарний університет

Постоловський Руслан Михайлович

86

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

Казарінова Наталія Леонідівна

87

Українська медична стоматологічна академія

Ждан В’ячеслав Миколайович

88

Вінницький національний аграрний університет

Калетнік Григорій Миколайович

89

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Сусіденко Валентин Трохимович

90

Вінницький фінансово-економічний університет

Білоконний Петро Григорович

91

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В.Лазаряна

Пшінько Олександр Миколайович

92

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Серьогін Сергій Михайлович

93

Житомирський державний технологічний університет

Мельничук Петро Петрович

94

Закарпатський державний університет

Артьомов Іван Володимирович

95

Запорізька державна інженерна академія

Пожуєв Володимир Іванович

96

Інститут соціології НАН України

Ворона Валерий Михайлович

97

Київський університет ім. Бориса Грінченка

Огнев'юк Віктор Олександрович

98

Кіровоградський національний технічний університет

Черновол Михайло Іванович

99

Класичний приватний університет

Огаренко Віктор Миколайович

100

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Комарницький Віталій Мар’янович

101

Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка

Курило Віталій Семенович

102

Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

Будак Валерій Дмитрович

103

Мирогощанський аграрний коледж

Терновик Віктор Ярославович

104

Національний лісотехнічний університет України

Туниця Юрій Юрійович

105

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Мельничук Дмитро Олексійович

106

Національний університет державної податкової служби України

Мельник Петро Володимирович

107

Одеський державний університет внутрішніх справ

Волощук Анатолій Миколайович

108

Приазовський державний технічний університет

Волошин В’ячеслав Степанович

109

Севастопольський міський гуманітарний університет

Лапенок Марія Іванівна

110

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Туренко Анатолій Миколайович

111

Хмельницький національний університет

Скиба Микола Єгорович

Повернутися назад до розділу