відеоархів

Останні відео

Видання ICO


Комунікації

Версія для друку
13.03.2013

Перелік університетів, яким направлені листи-звернення Л.Д.Кучми до ректорів про дискусійний клуб "Радикальна податкова реформа – виклик для України"

Назва університету

ПІБ ректора

1

Київський університет управління та підприємництва

Ткаченко В.В.

2

Європейський університет

Тимошенко І.І.

3

Інститут екології, економіки і права

Биковська О.В.

4

Київський економічний інститут менеджменту "ЕКОМЕН"

Рожок В.Д.

5

Київська академія міжнародної економіки і міжнародних відносин

Малашенко А.М.

6

Київський міжнародний університет

Самотокін Б.Б.

7

Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана

Павленко А.Ф.

8

Київський національний торговельно-економічний університет

Мазаракі А.А.

9

Київський національний університет будівництва і архітектури

Куліков П.М.

10

Київський національний університет ім.Тараса Шевченка

Губерський Л.В.

11

Київський національний університет технологій та дизайну

Грищенко І.М.

12

Київський славістичний університет

Алексєєв Ю.М.

13

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Макаренко М.В.

14

Київський університет права НАН України

Бошицький Ю.Л.

15

Міжнародний Соломонів університет

Розенфельд О.І.

16

Міжнародний університет фінансів

Смоляр Л.Г.

17

Університет економіки та права "Крок"

Лаптєв С.М.

18

Національний університет харчових технологій

Іванов С.В.

19

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Квіт С.М.

20

Національний транспортний університет

Дмитриченко М.Ф.

21

Національний авіаційний університет

Кулик М.С.

22

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

Андрущенко В.П.

23

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Згуровський М.З.

24

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Покрещук О.О.

25

Університет банківської справи НБУ

Смовженко Т.С.

26

Національний університет державної податкової служби України

Мельник П.В.

27

Кримський економічний інститут Київського національного економічного університету ім.В.Гетьмана

Реутов В.Є.

28

Кримський інститут економіки та господарського права

Аблятіпов А.С.

29

Ялтинський університет менеджменту

Васильєвих Л.А.

30

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого

Тацій В.Я.

31

Харківський національний економічний університет

Пономаренко В.С.

32

Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна

Бакіров В.С.

33

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Шкодовський Ю.М.

34

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Черевко О.І.

35

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Туренко А.М.

36

Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва

Пузік В.К.

37

Харківський торговельно-економічний інститут

Гурова К.Д.

38

Харківський економіко-правовий університет

Орлов П.І.

39

Донецький національний університет

Гринюк Р.Ф.

40

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського

Шубін О.О.

41

Маріупольський державний університет

Балабанов К.В.

42

Донецький державний університет управління

Поважний О.С.

43

Донецький університет економіки та права

Берсуцький А.Я.

44

Краматорський економіко-гуманітарний інститут

Лантух В.В.

45

Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара

Поляков М.В.

46

Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля

Холод Б.І.

47

Дніпропетровська державна фінансова академія

Редіна Н.І.

48

Дніпропетровський державний аграрний університет

Кобець А.С.

49

Криворізький національний університет

Ступнік М.І.

50

Криворізький економічний інститут

Турило А.М.

51

Нікопольський економічний університет

Пекарєв І.М.

52

Львівський національний університет ім.І.Франка

Вакарчук І.О.

53

Львівська державна фінансова академія

Буряк П.Ю.

54

Львівський національний аграрний університет

Снітинський В.В.

55

Національний університет "Одеська юридична академія"

Ківалов С.В.

56

Одеський національний економічний університет

Звєряков М.І.

57

Одеський національний політехнічний університет

Оборський Г.О.

58

Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова

Коваль І.М.

59

Одеська національна академія харчових технологій

Єгоров Б.В.

60

Одеський державний аграрний університет

Корлюк С.С.

61

Вінницький торговельно-економічний інститут

Сусіденко В.Т.

62

Вінницький фінансово-економічний університет

Білоконний П.Г.

63

Житомирський державний університет ім.Івана Франка

Саух П.Ю.

64

Ужгородський національний університет

Ващук Ф.Г.

65

Закарпатський державний університет

Артьомов І.В.

66

Мукачівський державний університет

Мигалина Ю.В.

67

Запорізький національний університет

Фролов М.О.

68

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Антошкіна Л.І.

69

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

Туровцев Г.В.

70

Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

Цепенда І.Є.

71

Галицька академія

Савич В.І.

72

Луганський національний університет ім.Тараса Шевченка

Курило В.С.

73

Волинський інститут економіки та менеджменту

Горбовий А.Ю.

74

Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського

Будак В.Д.

75

Національний університет "Острозька академія"

Пасічник І.Д.

76

Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім.С.Дем'янчука

Дем’янчук А.С.

77

Сумський державний унiверситет

Васильєв А.В.

78

Тернопільський національний економічний університет

Крисоватий А.І.

79

Херсонський державний університет

Ходосовцев О.Є.

80

Херсонський економічно-правовий інститут

Покотилова В.І.

81

Університет економіки і підприємництва

Капітанець О.М.

82

Хмельницький економічний університет

Смоленюк Р.П.

83

Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького

Кузьмінський А.І.

84

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту

Аблязов Р.А.

85

Чернігівський державний інститут економіки та управління

Каленюк І.С.

86

Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича

Мельничук С.В.

87

Буковинський державний фінансово-економічний університет

Прядко В.В.

88

Буковинський університет

Столяров В.Ф.

89

Iнститут економіки та прогнозування НАН України

Геєць В.М.

90

Інститут економіки промисловості НАН України

Амоша О.I.

91

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Пахомов Ю.М.

92

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Мамутов В.К.

93

Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України

Буркинський Б.В.

94

Інститут регіональних досліджень НАН України

Кравців В.С.

95

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України

Лібанова Е.М.

96

Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України

Хвесик М.А.

97

Інститут аграрної економіки НААН України

Лупенко Ю.О.

Повернутися назад до розділу