відеоархів

Останні відео

Видання ICO


Стратегічні оцінки

Версія для друку
29.08.2016

Випуск №52. Моніторинг основних макроекономічних показників та рейтингів України

Завантажити випуск
 

ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ФОНД "УКРАЇНА"
Інститут стратегічних оцінок (ІСО)

МОНІТОРИНГ
основних макроекономічних показників
та рейтингів України


за січень - липень 2016 р.,
(у % до аналогічного періоду 2015 р.)

І Економічні показники.

 • Приріст ВВП –1,3% (II кв.)
 • Інфляція – 4,8 %, індекс цін виробників – 18,8%
 • Приріст у галузях економіки:

промисловість – 1,7%

перевезення вантажів –4,3%

роздрібна торгівля – 2,4%

оптова торгівля – 3,9 %

сільське господарство – 0,5%

будівництво – 11%

 • Спад у галузях економіки:

перевезення пасажирів – 7,3%

введення житла –0,7% (I пів.)

експорт товарів і послуг –9,2% (I пів.)

імпорт товарів і послуг – 5,8% (I пів.)

ІІ Фінансові показники.

 • Фінансові результати: прибуток – 62,9 млрд грн (I пів.), за I пів. 2015 р. збиток -224,5 млрд грн.
 • Капітальні інвестиції – 119,8 млрд грн., приріст – 9,6% (I пів.)
 • Прямі іноземні інвестиції – притік 2,5 млрд дол. (I пів.), за 2015 р. притік – 0,7 млрд дол.
 • Доходи Держбюджету – 265,6 млрд грн., приріст – 8,6 % профіцит – 35,1 млрд грн. (I пів.)
 • Доходи Пенсійного фонду – 138,4 млрд грн.
 • Залучені депозити 49,3 – млрд грн, приріст – 6,9 %
 • Надані кредити – (-20,6) – млрд грн, спад –2,1 %
 • Сальдо зовнішньої торгівлі позитивне – 1 млрд дол., торік було позитивне – 1,9 млрд дол. (I пів.)
 • Сальдо поточного рахунку платіжного балансу (ПБ) негативне – 0,2 млрд. дол., торік було негативне 0,1 млрд дол. (I пів.)
 • Сальдо фінансового рахунку ПБ негативне – 0,6 млрд дол., торік було позитивне 1,6 млрд дол. (I пів.)
 • Зведене сальдо ПБ позитивне – 0,4 млрд. дол., торік було негативне 1,3 млрд дол. (I пів.)
 • Золотовалютні резерви НБУ – 14,1 млрд дол., торік було 10,4 млрд дол., збільшення на 3,7 млрд дол.
 • Валовий зовнішній борг – 117,4 млрд дол., скорочення – 1,1% (I кв.)
 • Державний борг (прямий + гарантований) – 67,1 млрд дол., зменшення – 3 % (I пів.)
 • Прямий державний борг – 57,8 млрд дол., збільшення – 1,8% (I пів.)
 • Гарантований державою борг –9,3 млрд дол., зменшення – 25,6% (I пів.)

ІІІ Соціальні показники.

 • Середньомісячна заробітна плата – 4,8 тис. грн, приріст номінальної – 25%, приріст реальної – 6,1% (I пів.)
 • Середньомісячна пенсія – 1,7 тис. грн., приріст номінальної – 2,8% (I пів.)

IV Міжнародні рейтинги України.

 • Економічні:

Агентство Fitch та Moody's покращило прогноз по рейтингах України до «стабільного» (2015р.).

Агентство Standard & Poor's, Moody's та Fitch покращили рейтинг Києва до «стабільного». (2016р.).

Агентство Moody's покращило суверенний рейтинг України до стабільного.

Рейтинг сприйняття корупції покращився на 12 позиції – з 142 (2014 р.) до 130 (2015 р.) місце серед 168 країн.

Рейтинг корупції в бізнесі погіршився на 20% - з 60% (2014 р.) до 80% (2015 р.), Україна посіла 7 місце в антирейтингу (за даними Ernst & Young).

Рейтинг економічної свободи не змінився 162 (2016 р.) місце серед 178 країн.

Рейтинг конкурентоспроможності економіки погіршився на 11 позицій з 49 (2014р.) до 60 (2015р.) місця серед 61 країн.

Рейтинг глобальної конкурентоспроможності погіршився на 3 позицій з 76 (2014-2015р.) до 79 (2015-2016р.) місця серед 140 країн. (World Economic Forum)

Рейтинг надійності банків погіршився на 2 позиції з 138 (2014-2015р.) до 140 (2015-2016р.) місця серед 144 країн.

Рейтинг легкості ведення бізнесу покращився на 13 позицій – з 96 (2015р.) до 83 (2016 р.) місця серед 189 країн.

Рейтинг розвинутості фінансової системи не змінився - 59 місце серед 62 країн (2012 р.)

Рейтинг відкритості бюджетної системи погіршився на 21 позицію з 35 місця (2012) до 56 (2015) серед 102 країн.

Рейтинг процвітаючих країн погіршився на 7 позицій - з 63 (2012 р.) до 70 (2015 р.) місця серед 142 країн.

Індекс інвестиційної привабливості покращився на 0,31 бал - з 2,57 (ІV кв. 2015 р.) до 2,88 (І пів. 2016 р.) балів із 5 максимальних.

Рейтинг інноваційності економіки погіршився на 1 позицію - з 63 (2014 р.) до 64 (2015) місця серед 141 країни.

Рейтинг недієздатності держав погіршився на 29 позицій - з 113 (2014 р.) до 84 (2015) місця серед 178 країн.

Рейтинг схильності до дефолту погіршився на 1 позиції – з 4 (2013 р.) до 3 (2015р.) місця серед 70 країн.

Рейтинг простоти податкової системи покращився на 1 позицію - з 108 (2015 р.) до 107(2016 р.) місця серед 189 країни.

Рейтинг розвитку інформаційно-комунікаційних технологій погіршився на 6 позицій - з 73 (2014 р.) до 79 (2015 р.) місця серед 167 країн.

 • Соціальні:

Рейтинг благополуччя покращився на 37 позицій з 100 місця до 63 (2014 р.) місця серед 142 країн

Рейтинг миролюбності погіршився на18 позицій – з 132 (2014 р.) до 150 (2015р.) місце серед 162 країн.

Рейтинг народжуваності покращився на 12 позицій – з 215 (2013 р.) до 203 (2014 р.) місця серед 224 країн.

Рейтинг, де краще народитися погіршився на 57 позицій – з 21 (1988 р.) до 78 (2013 р.) місця серед 80 країн.

Рейтинг міграції населення покращився на 4 позиції – з 117 (2012 р.) до 113 (2014 р.) місця серед 220 країн.

Рейтинг очікуваної тривалості життя покращився на 32 позиції – з 156 (2014 р.) до 124 (2014 р.) місця серед 191 країн.

Рейтинг розвитку людського потенціалу покращився на 2 позиції - з 83 (2014 р.) до 81 (2015 р.) місця серед 186 країн.

Рейтинг гендерного розриву покращився на 8 позицій – з 64 (2013 р.) до 56 (2014 р.) місце серед 142 країн.

Рейтинг демократії покращився на 4 позиції з 92 (2014 р.) до 88 (2015 р.) місце серед 167 країн.

Рейтинг свободи преси покращився на 11 позицій - з 140 (2014 р.) до 129 (2015 р.) місця серед 180 країн.

Рейтинг щастя погіршився на 12 позицій з 111 (2015 р.) до 123 (2016 р.) місця серед 157 країни.

Рейтинг якості життя населення погіршився на 7 позицій з 63 (2014 р.) до 70 (2015 р.) місця серед 142 країн.

Повернутися назад до розділу