відеоархів

Останні відео

Видання ICO


Стратегічні оцінки

Версія для друку
18.08.2015 15:14:00

Випуск №43. Моніторинг основних макроекономічних показників та рейтингів України

Завантажити випуск

ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ФОНД "УКРАЇНА"
Інститут стратегічних оцінок (ІСО)

МОНІТОРИНГ
основних макроекономічних показників
та рейтингів України

за січень - липень 2015 р.,
(у % до аналогічного періоду 2014 р.)

І Економічні показники.

 • Спад ВВП –16,3% (I пів.)
 • Інфляція – 39,3%, індекс цін виробників – 25,9%
 • Приріст у галузях економіки:

немає

 • Спад у галузях економіки:

промисловість – 19,5% 

перевезення вантажів – 19,2%

перевезення пасажирів – 12,8%

будівництво – 26,7%

сільське господарство – 3,9%

введення житла –18,2% (I пів.)

роздрібна торгівля – 23,6%

оптова торгівля – 17,1%

експорт товарів – 33,6% (I пів.)

імпорт товарів – 37,2% (I пів.)

позитивне сальдо зовнішньої торгівлі – 0,2 млрд дол.( I пів.), у I пів. 2014 р. позитивне – 0,9 млрд дол.

ІІ Фінансові показники.

 • Фінансові результати: збиток – 386 млрд грн (I кв.), у I кв. 2014 р. -124,6 млрд грн
 • Капітальні інвестиції – 44,7 млрд грн., спад – 14,8% (I кв.)
 • Прямі іноземні інвестиції – відтік 4,7 млрд дол. (I кв.), у І кв. 2014 р. - 6,2 млрд дол.
 • Доходи Держбюджету –244,7 млрд грн., приріст – 39,1 %, дефіцит –2,2 млрд. грн (I пів.)
 • Доходи Пенсійного фонду – 234 млрд грн., приріст – 1,4%, дефіцит – 17,1 млрд грн (2014 р.)
 • Депозити в банках –9,5 млрд грн, приріст – 1,4%
 • Кредити банків –27,1 млрд грн, приріст – 2,7%
 • Сальдо поточного рахунку платіжного балансу (ПБ) позитивне – 0,02 млрд дол., торік було негативне 2,5 млрд дол. (I пів.)
 • Сальдо фінансового рахунку ПБ позитивне –1,6 млрд дол., торік було негативне 2,1 млрд дол. (I пів.)
 • Зведене сальдо ПБ негативне – 1,3 млрд дол., торік було негативне 4,3 млрд дол. (I пів.)
 • Золотовалютні резерви НБУ – 10,3 млрд дол., торік було 17,1 млрд дол., скорочення на 6,8 млрд дол.(червень)
 • Валовий зовнішній борг – 126 млрд дол., спад – 0,3% (на 01.04.15)
 • Державний борг (прямий + гарантований) – 67,7 млрд дол., скорочення – 2,2% (січень – травень)
 • Прямий державний борг – 56,7 млрд дол., скорочення – 0,2% (січень – травень)
 • Гарантований державою борг – 11 млрд дол., скорочення – 12% (січень – травень)
 • Державні запозичення – 5,5 млрд грн, приріст – 5,8% (січень)
 • Обслуговування державного боргу – 4,9 млрд грн,приріст-63,3%(січень)
 • Погашення державного боргу – 3,7 млрд грн, скорочення–22,9%(січень)

ІІІ Соціальні показники.

 • Середньомісячна заробітна плата – 4,3 тис. грн, приріст номінальної – 7,5 %, спад реальної – 23,9% (січень-червень).
 • Середньомісячна пенсія – 1,6 тис. грн., приріст номінальної – 14,3%, реальної – 0,9% (січень)

IV Міжнародні рейтинги України.

 • Економічні:

Агентство Fitch підтвердило прогноз по рейтингах України як «негативний» (2015р.).

Агентство Standard&Poor's підтвердило прогноз по рейтингах України як «негативний» (2015р.).

Агентство Moody's знизило прогноз по рейтингах України з «стабільного» на «негативний» (2015 р.).

Антирейтинг «ризиковість» державного боргу Україна зайняла 3 місце (2015 р.) серед 39 країн.

Рейтинг сприйняття корупції покращився на 2 позиції – з 144 (2013 р.) до 142 (2014 р.) місце серед 174 країн.

Рейтинг корупції в бізнесі погіршився на 20% - з 60% (2014 р.) до 80% (2015 р.), Україна посіла 7 місце в антирейтингу (за даними Ernst & Young).

Рейтинг економічної свободи погіршився на 7 позицій – з 155 (2014р.) на 162 (2015 р.) місце серед 178 країн.

Рейтинг конкурентоспроможності економіки погыршився на 11 позицій - з 49 (2014 р.) на 60 (2015 р.) місце серед 62 країн.

Рейтинг легкості ведення бізнесу покращився на 16 позицій – з 112 (2014 р.) до 96 (2015 р.) місця серед 189 країн.

Рейтинг розвинутості фінансової системи не змінився - 59 місце серед 62 країн (2012 р.)

Рейтинг відкритості бюджетної системи не змінився - 35 місце серед 100 країн (2012 р.)

Рейтинг процвітаючих країн покращився на 1 позицію - з 64 (2013 р.) до 63 (2014 р.) місця серед 142 країн.

Індекс інвестиційної привабливості покращився на 0,01 бали - з 2,5 (ІV кв. 2014 р.) до 2,51 (І кв. 2015 р.) балів із 5 максимальних.

Рейтинг інноваційності економіки покращився на 8 позицій - з 71 (2013 р.) до 63 (2014 р.) місця серед 143 країни.

Рейтинг недієздатності держав погіршився на 4 позиції - з 117 (2013 р.) до 113 (2014 р.) місця серед 178 країн.

Рейтинг схильності до дефолту покращився на 3 позиції – з 4 (2012 р.) до 7 (2013 р.) місця серед 70 країн.

Рейтинг простоти податкової системи покращився на 1 позицію - з 165 (2013 р.) до 164 (2014 р.) місця серед 189 країни.

Рейтинг розвитку інформаційно-комунікаційних технологій погіршився на 5 позицій - з 68 (2013 р.) до 73 (2014 р.) місця серед 166 країн.

 • Соціальні:

Рейтинг благополуччя покращився на 37 позицій з 100 місця до 63 з 142 країн (2014 р.)

Рейтинг миролюбності погіршився на 18 позицій – з 132 (2014 р.) до 150 (2015 р.) місця серед 162 країн.

Рейтинг народжуваності покращився на 12 позицій – з 215 (2013 р.) до 203 (2014 р.) місця серед 224 країн.

Рейтинг, де краще народитися погіршився на 57 позицій – з 21 (1988 р.) до 78 (2013 р.) місця серед 80 країн.

Рейтинг міграції населення покращився на 4 позиції – з 117 (2012 р.) до 113 (2014 р.) місця серед 220 країн.

Рейтинг очікуваної тривалості життя покращився на 32 позиції – з 156 (2014 р.) до 124 (2014 р.) серед 191 країн

Рейтинг розвитку людського потенціалу погіршився на 5 позиції - з 78 (2013 р.) до 83 (2014 р.) місця серед 187 країн.

Рейтинг гендерного розриву покращився на 8 позицій – з 64 (2013 р.) до 56 (2014 р.) місце серед 142 країн.

Рейтинг демократії не змінився - 80 місце серед 167 країн (2012 р.)

Рейтинг свободи преси покращився на 11 позицій - з 140 (2014 р.) до 129 (2015 р.) місця серед 180 країн.

Рейтинг щастя погіршився на 11 позицій з 100 (2012 р.) до 111 (2015 р.) місце серед 158 країни

Повернутися назад до розділу